Solid og kraftig skjær, 2,8 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Stor lengde på bommen fører skjærbladet godt ut til siden, kan operere på en større del av veibredden. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Traktorskjærets høyde på 0,7 meter har en meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard». Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.